Abitur diploması, Alman lisesi bitirme sınavı olarak tanımlanmaktadır. Abitur diploması Almanya, İsviçre, Avusturya ve Amerika’daki üniversitelere girişi sağlıyor. Abitur diplomasına giden sınavlar Hochschulreifeprüfung (Yüksek Okul Olgunluk Sınavı) olarak adlandırılmaktadır.

Abitur Diploması

Abitur diplomasına sahip öğrenciler, İngilizce eğitim veren üniversitelere başvuru yapmak isterlerse öğrencilerden Ielts ve TOFEL dil belgeleri istenmektedir.

Hangi Ülkelerde Geçerli

Abitur diplomasına sahip olan öğrenciler, Almanya, İsviçre ve Avusturya’daki üniversitelere başvuru yapmak istediklerinde Almanya’da abitur yapmış öğrencilerle eşit konumdadırlar.

Abitur Sınavı İçeriği

Lise bitirme sınavı olarak biline Abitur diploması İngilizce, Matematik, Fizik ve Biyoloji derslerinde sınav yapılmaktadır. Abitur diploması sınavları yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. Yazılı sınavlar 12.sınıfta yapılmaktadır. Yazılı sınav Almanca, İngilizce, Matematik ve öğrenci tarafından seçilen bir fen dersinden yapılmaktadır.

Abitur diploması için yapılan yazılı ve sözlü sınavlar, diploma ortalamasının yüzde ellisini oluşturmaktadır. Ayrıca öğrenciler 11. Ve 12. sınıfta öğrencilerin Almanca, İngilizce, Fizik, Kimya ve Biyoloji olmak üzere sınavlarda almış oldukları sınav ortalamaları ön puan olarak hesaplanmaktadır. Öğrencilerin 9. Ve 10. sınıfta almış oldukları puan ortalamaları ise sayılmamaktadır.

Abitur diploması, Almanya not sistemine göre yapılmaktadır. Almanya, not sisteminde 1.0 en iyi 4.00 ortalaması ise en kötü ortalamadır. Ayrıca, abitur diploma ortalaması 4.00 üstü olan öğrenciler Abitur diplomasını almaya hak kazanmıyor. Abitur diplomasını 1.00-2.00 arasında not ortalaması en iyi ortalama olarak görülmektedir.

Türkiye’de Abitur Veren Liseler

Türkiye’de Abitur diplomasını veren liseler İstanbul Erkek Lisesi ve Özel Alman Lisesi’dir.