Archives

Avusturya

Avusturya’da Tıp Eğitimi, Avusturya üniversiteleri son yıllarda oldukça rağbet görmektedirler. Öyle ki, Avusturya'daki üniversitelere başvuruların sayısı her yıl artmaktadır. 21  üniversite ve yüzlerce akademik departmanları ile öğrencilere eğitim-öğretim hizmeti veren Avusturya’da üniversiterin Tıp fakültelerine olan ilgi de yoğunlaşmış durumda. Avusturya'da, çeşitli akademik departmanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde öğrenciler tarafından rağbet gören üniversitelerde, bilindiği gibi Tıp fakültelerindeki eğitime ve tıbbi labaratuvarlarda araştırma geliştirme çalışmalarına da oldukça değer veriliyor. Avusturya'da üniversitelerde öğrenciler tarafından en fazla tercih edilen akademik bölümler genellikle teknik alanlar olmakla birlikte, Avusturya’da Tıp eğitimi de öğrenciler tarafından dıklıkla tercih ediliyor. Avusturya Tıp Üniversiteleri Viyana Üniversitesi Graz Üniversitesi Innsbruck Üniverstesi Johannes Kepler Linz Üniverstesi Avusturya'da Tıp Eğitimi veren fakülteler, yapmış oldukları çeşitli erasmus ve değişim antlaşmaları ile Uluslararası akademik camiada ve Tıp dünyasında tanınmaktadırlar. Bu olanakların yanısıra Avusturya'nın tıbbi labaratuvarları, tıp alanında hastanalerindeki imkanlar Tıp fakültelerinin kaiteleri ile de doğru orantılıdırlar. Bu açıdan bakıldığında Avusturya'da üniversitelerin Tıp fakülteleri oldukçaREAD MORE
Avusturya’da Mimarlık Eğitimi, 21 adet üniversitesi ve yüzlerce farklı akademik departmanları ile eğitim-öğretim hizmeti veren Avusturya’da üniversitelere ilgi son yıllarda oldukça artmıştır. Avusturya'da lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde oldukça rağbet gören üniversitelerinde mimarlık fakültelerindeki eğitime de oldukça değer veriliyor. Son yıllarda bilindiği gibi üniversitelerde en sık tercih edilen bölümler teknik alanlar olmakla birlikte, Avusturya’daki mimarlık fakültelerindeki eğitim de Uluslar arası stataüdeki öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Avrupa’nın rönesans etkilerinin çizgilerini yansıtan mimari tarihine ve çağdaş mimarisine Avusturya’nın zengin geleneklerini de eklemek gerekiyor. Avusturya’nın imajını şekillendiren yapılar mimarların, mühendislerin ve Avusturya'nın geçmiş ve çağdaş mimarisini yansıtmaktadırlar. Bunun bir yansıması olarak Avusturya’da mimari yapılar kimi zaman yüzyıllar öncesine dayanan tarihi dokulu yapılar olarak bilinirken, kimi zaman 2.dünya savaşı sonrasında inşa edilmiş olan modern yapılardır. Öte yandan, Avusturya'nın mimarlık fakülteleri, gerçekleştirdikleri çeşitli erasmus ve değişim antlaşmaları ile ülkemizde de tanınmaktadırlar. Bu açıdan ele alındığında Avusturya'da üniversitelerim mimarlık fakülteleri de öğrenciler için oldukça geniş imkanlaraREAD MORE
Viyana Ekonomi Üniversitesi, 125 yıllık bir geçmişe sahiptir ve 23.000 öğrenciye lisans ve yüksek lisans derecelerinde hizmet vermektedir. Üniversite, 2013 yılında Viyana’da yeni kampüsüne taşınmıştır. Viyana’da bulunan diğer üniversitelerden farklı olarak, sadece ekonomi ve ekonominin yan bölümleri üzerinden öğrencilerine öğrenim hizmeti vermektedir. Avrupa’nın en büyük Ekonomi üniversitesi olarak gösterilen okulda 98 Profesör görev yapmaktadır. Viyana Ekonomi Üniversitesi, İngilizce yüksek lisans programlarına da sahip olduğu için, Avusturya'da İngilizce Yüksek Lisans düşünen öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. The European Quality Improvement Systems tarafından 33 ülke üzerinden yapılan araştırmaya göre dünyadaki en iyi 110 üniversite arasında gösterilmektedir. Viyana Ekonomi Üniversitesi Bölümleri Uluslararası İşletme İktisat Ve Ekonomi Sosyolojisi Ekonomi Enformatiği-Bilişim Sistemleri Ekonomi Hukuku İşletme Viyana Ekonomi Üniversitesi Yüksek Lisans  Finans ve Muhasebe Yönetim Sosya Ekonomi İşletme Enformatiği İşletme Eğitimi İşletme Hukuku Pazarlama Kamu Yönetimi  İngilizce Yüksek Lisans - Master Uluslararası Yönetim Sayısal Finansman Strateji ve İnovasyon Tedarik Zinciri Yönetimi Avusturya'da Üniversite detaylı bilgi
Graz Üniversitesi, hem Avusturya’nın ikinci en büyük okuludur ve yine bu özellikle birlikte okul Avusturya’nın en eski ikinci üniversitesidir. Graz Üniversitesinde ortalama 23.000 öğrenci eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin yaklaşık %10’u da Uluslararası öğrenci statüsündedir. Okulda halen aktif olarak 6 fakülte ve 74 bölümde eğitim hizmeti sunulmaktadır. Graz Üniversitesinde yaklaşık 3500 kişi çalışmaktadır ve bu sayının 2500’den fazlası Akademik personeldir. Avusturya Graz Üniversitesi kurulduğu tarihten bugüne okulun 9 profesörü nobel ödülü almıştır. Yine bununla birlikte okul, bölgesinin en büyük kütüphanesine sahiptir. Graz Üniversitesi Bölümleri Fen Bilimleri Fakültesi Çevre Ve Eğitim Fakültesi Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Fakültesi Sanat Ve Beşeri Bilimler Fakültesi İlahiyat Fakültesi (Katolik) Hukuk Fakültesi
Viyana Üniversitesi, 700 yıla yakın köklü geçmişiyle, kuruluş tarihi ortaçağa kadar dayanan üniversite, 1365 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Üniversite, Avusturya’nın en eski ünivesitesi olarak bilinir. Daha üniversiteden içeri girer girmez, okul tarihi dokusunu öğrencilerine hissetirmektedir. Üniversitenin bugünkü binası, Avusturya’daki çeşitli tarihi yapıtlarıyla ünlü mimar, Heinrich von Ferstel tarafından yapılmıştır. Okulun mimarının bir heykeli ve oldukça geniş çok amaçlı bir toplantı salonu üniversite içerisinde bulunmaktadır. Üniversite 90.000′den fazla öğrencisi ve lisans ve yüksek lisans derecelerinde, 180’den fazla akademik departmanıyla öğrencilerine öğrenim hizmeti vermektedir. Üniversite öğrenci nüfusu itibarı ile de Avrupa’nın en fazla öğrencisi olan üniversitelerinden birisi olarak tanınmaktadır.  ‘’Herkese Eşit Eğitim’’ sloganı ile hareket eden Viyana üniversitesinin, çeşitli branşlarda çalışan yaklaşık 9000 çalışanı bulunmaktadır. Viyana Üniversitesi, içerisinde çeşitli dallarda, bilimsel araştırmalar yapan enstitüler barındırmaktadır. Viyana üniversitesinin kütüphanesi de öğrenciler tarafından çok ilgi gösterilen tarihi bir kütüphane olmakla birlikte Avrupa‘nın en köklü kütüphanelerinden birisi olarak gösterilmektedir. Üniversitenin tarihi kütüphanesinde milyonlarca online veri kaynağının yanısıraREAD MORE
Viyana Teknik Üniversitesi, 228 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan üniversite, Avrupa’daki en iyi 10 teknik üniversite arasında gösterilmektedir. Üniversitenin hem Avrupa’da, hem de Avusturya’da akademik camiada kalburüstü bir yeri vardır. 29.000 öğrencisi ve 4800 çalışanı ile Avusturya'nın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen bu teknik üniversite, Avusturya’da Teknik üniversite düşünen öğrenci adayları için ideal bir üniversitedir. Üniversitenin Freihaus adı verilen yerleşkesinde büyük bir kütüphanesi ve çeşitli dallarda bilimsel araştırma labaratuvarları bulunmaktadır. Viyana Tenik üniversitesi, yenilikci araştırma ve geliştirme üzerine kurulmuş akademik odaklı çalışan bir üniversitedir. Çeşitli dallarda, 8 farklı fakülteden oluşan üniversitenin en önemli fakülteleri arasında, özellikle Grusshaus adı verilen Fizik ve İnformatik fakülteleri gösterilmektedir. 53 farklı akademik programla öğrenim hizmeti veren üniversitenin toplamda 18 lisans, 31 master ve 1 öğretmenlik ve 3 doktora programı mevcuttur. 2010 yılında Graz Teknik üniversitesi ve Leoben üniversitesi ile birlikte Avusturya teknik üniversiteleri birliğine dahil olan üniversite, özellikle avusturyada mühendislik eğitimi düşünen öğrenciler için sıklıkla tercih edilmektedir. Viyana Teknik ÜniversitesiREAD MORE
Salzburg Üniversitesi Avusturya’nın Salzburg şehrinde 1622 yılından Başpiskopos Paris Lodron tarafından kurulan Salzburg Üniversitesi, 2022 yılında 400’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Güney Almanya’dan, Avusturya’dan, İsviçre’den ve Salzburg’dan 33 Benedictine Manastır Konfederasyonunun desteğini alan Salzburg Üniversitesi, 1810 yılında Salzburg’un Bavyera’ya eklenmesinin ardından, feshedilinceye kadar teolojik ve felsefi derslerin yanı sıra medikal ve hukuksal dersler de verilmiştir. Salzburg Üniversitesi’nin 1962 yılında yeniden kurulması ile Felsefe Fakültesinin yeniden faaliyete geçirilmesi ve derslerin başlaması 1964 yılını buldu. Sonrasında Salzburg Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’ni kendine katarak büyüdü. Günümüzde Salzburg Üniversitesi dört fakülteden oluşmaktadır: Katolik Teoloji Hukuk Kültürel ve Sosyal Bilimler Doğal Bilimler Uluslararası ortaklıklar ve tüm dünyadaki üniversitelerle olan temasların kendini dünyaya bağladığına inanan Salzburg Üniversitesi, özellikle son birkaç on yıldır, Avustralya’dan Çin’e, Güney Afrika’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Latin Amerika’ya kadar geniş bir üniversite ağı geliştirmiştir. Avusturya’nın 1990’ların ortasında AB’ye üyeliğinden beri, Salzburg Üniversitesi, ortaklıklarını Avrupa’da sistematik bir şekilde genişletmeyi başarmıştır. Günümüzde, Salzburg Üniversitesi’nin dünya genelindeREAD MORE
Linz Johannes Kepler Üniversitesi, Avusturya’nın Linz eyaletinde kurulmuş olan Linz Johannes Kepler Üniversitesi son derece seçkin bir üne sahiptir ve özellikle toplum için son derece ivme kazandırıcı bir kurumdur. Tüm bu özellikleriyle birlikte okul, yüksek kaliteye sahip bir eğitmen kadrosuna sahiptir. Avusturya’nın en modern bakış açısına sahip Linz Johannes Kepler Üniversitesi, 1966 senesinde kurulmuş ve ilk kuruluşunda Sosyal ve İktisadi Bilimler Akademisi olarak hizmete başlamıştır. Linz Johannes Kepler Üniversitesi 1975 yılında Üniversiteye dönüştürülmüştür ve dünyaca bilinen matematikçi ve gökbilimci Johannes Kepler anısına bu isimle hizmetlerine devam etmiştir. Linz Johannes Kepler Üniversitesi Bölümleri Enformatik Elektronik Mühendisliği Matematik Mühendisliği Mekatronik Moleküler Biyoloji İş Hukuku Biyokimya Polimer Mühendisliği Kimya Mühendisliği Fizik Mühendisliği Sosyal Ekonomi Sosyoloji İstatistik İşletme Enformatiği İktisat Yüksek Lisans - Master Programları Endüstriyel Matematik Sosyoloji İstatistik İşletme Enformatiği İşletme Pedagojisi İktisat Polimer Mühendisliği Endüstri Ve Polimer Mühendisliği Mühendisler İçin Hukuk Ve Ekonomi Karşılaştırmalı Sosyal Politika Ve Refah Siyasal Bilimler Eğitimi Ağ VeREAD MORE
Viyana Ziraat Üniversitesi ,Viyana’nın Türkenschanze bölgesinde 1872 yılında kurulan Viyana Ziraat Üniversitesi (BOKU), aktif uluslararası bağlantıları bulunan, Avusturya’nın prestijli üniversitelerinden biridir. Birçok alanda ödül almış olan üniversite, doğal kaynaklar ve ziraat alanında sunduğu eğitimleri, bu projeler ile öğrencilerine, pratiğe aktarma şansı sunmaktadır. Özellikle ‘sürdürülebilirlik’ alanında çalışmalar yapan Viyana Ziraat Üniversitesi, bu alanda kendisini şu şekilde açıklamaktadır: “Sürdürülebilir kalkınma, gezegenimizin ekolojik kapasitelerinin sınırlarını aşmayacak şekilde yaşamak ve çalışmak için temel oluşturmasıdır. Buna ek olarak, sosyal ve ekonomik sistemimiz adil ve esnek bir şekilde tasarlanmalıdır ve üniversiteler özel sorumluluk taşırlar.” Viyana Ziraat Üniversitesi bölümleri  Lisans Bölümleri Gıda Bilimi ve Biyoteknoloji Peyzaj Mimarlığı ve Peyzaj Planlaması Orman Bilimi Ahşap ve Lif Teknolojisi Çevre ve Biyolojik Kaynak Yönetimi İnşaat Mühendisliği ve Su Yönetimi Tarım Bilimleri At Bilimi Almanca Yüksek Lisans Bölümleri Yaban Hayat Ekolojisi ve Yaban Hayatı Yönetimi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Peyzaj Mimarlığı ve Peyzaj Planlaması Phytomedicine Orman Bilimleri Ahşap Teknolojisi ve Yönetimi ÇevreREAD MORE
Viyana Veterinerlik Üniversitesi, 250 yılı aşkın bir süredir açık olan Viyana Veterinerlik Üniversitesi öncelikle “Büyükbaş Hayvan Tedavi Merkezi” olarak hizmete başlamıştır. Kuruluşundan sonraki zamanlar içerisinde ismi değişerek Viyana Veterinerlik Üniversitesi ismiyle anılmaya başlamıştır. Viyana Veterinerlik Üniversitesinin en büyük özelliği Avusturya’daki tek veterinerlik okulu olmasıdır. Okul, Avusturya ülkesinin 21. bölümünde yer almaktadır. Viyana Veterinerlik Üniversitesindesin de Teorik eğitimlerin dersleri dışında, klinik ve bilimsel olarak hizmet veren ve ağır vakaları da tedavi eden Hayvan Kliniği mevcuttur. Viyana Veterinerlik Üniversitesi Bölümleri Tarım Biyotıp Biyoteknoloji At Bilimleri *At Bilimleri Lisans Programı, Viyana Ziraat Üniversitesi’nde okulun kendi eğitmenleri tarafından verilmektedir! Viyana Veterinerlik Yüksek Lisans Bölümleri Biyotıp Biyoteknoloji Lisans ve Yüksek Lisans Birlikte Veterinerlik Avusturya'da Üniversite detaylı bilgi
Viyana Tıp Üniversitesi , Avusturya’nın Viyana şehrinde 1365 yılında Viyana Üniversitesi TIP Fakültesi olarak kurulan Viyana TIP Üniversitesi (MedUni Vienna), günümüzde dünyanın en büyük ve ünlü TIP üniversitelerinden biridir. Viyana Tıp Üniversitesi (kısaca: MedUni Vienna), Avrupa'daki en geleneksel tıp eğitimi ve araştırma merkezlerinden biridir. Bugün, yaklaşık 8.000 öğrenci ile Almanca konuşulan bölgedeki en büyük tıp eğitimi enstitüsüdür. 27 üniversite hastanesi, 3 klinik enstitü, 12 teorik tıp merkezi ve çok sayıda yüksek oranda uzmanlaşmış laboratuvarları ile Avrupa'nın en önemli biyotıp araştırma enstitüleri arasında yer almaktadır. Son derece uzmanlaşmış 'Çekirdek Tesisleri’ olan kendi laboratuvar binası, Haziran 2010'da ‘Anna Spiegel Araştırma Binası’ ile açıldı. 2015 yılında yaklaşık 5.500 çalışan ile Viyana Tıp Üniversitesi, Almanca konuşan bölgedeki en büyük tıp eğitimi ve araştırma tesislerinden biridir. 8.000 Öğrenci Ortalama 5.500 Çalışan   Ortalama 1.090 Yönetimde çalışanı 3.630 Araştırmacı 27 üniversite kliniği ve 3 klinik enstitü 12 Tıp-teorik departman 18 Lisansüstü Üniversite Kursu 16 PhD Doktora ProgramıREAD MORE
Leoben Üniversitesi , Avusturya’nın Leoben şehrinde konumlanmış olan Leoben Üniversitesi, maden bölgesi olan Styria’da ve 1840 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Kuruluşundan yaklaşık olarak 8 yıl sonra okul Leoben şehrine taşınmıştır. Leoben sadece Avusturya’nın değil, Avrupa’nın da en kaliteli eğitimini veren ve ödüllü kurumlarından birisidir. Leoben Üniversitesi Avusturya bulunan tek dağ bilimi üniversitesidir. Leoben Üniversitesi, Sanayi - Üniversite işbirliği ile eğitim seçenekleri sunan okul, kuruluşunda Dağ Yüksekokulu olarak kurulmuştur. Leoben Üniversitesinin 9 farklı bölümü bulunmaktadır ve öğrenciler bu okuldan Mühendislik derecesiyle mezun olmaktadırlar. Leoben Üniversitesi Bölümleri Uygulamalı Jeobilimler Endüstri Lojistiği Endüstriyel Çevre Koruması Sentetik Madde Mühendisliği Metalurji Atık Yönetimi Ve Geri Dönüşüm Petrol Mühendisliği Doğal Kaynaklar Leoben Üniversitesi Yüksek Lisans Programları Endüstriyel Çevre Koruması Uygulamalı Jeobilimler Endüstri Lojistiği Atık Yönetimi Ve Geri Dönüşüm Metalurji Sentetik Madde Mühendisliği Petrol Mühendisliği Doğal Kaynaklar (Mining & Tunneling / Mineral Resources - Processing & Materials) Diplomstudium (Lisans ve Yüksek Lisans Birlikte) Madde Bilimi Dağ Makineleri Bilimi Avusturya'daREAD MORE
Innsbruck Tıp Üniversitesi, uzun bir geleneğe sahip genç bir araştırma merkezidir. Cizvitler, 1562'nin başlarında Innsbruck'da bir dilbilgisi okulu kurdular. Bu kuruluş, İmparator Leopold tarafından 15 Ekim 1669'da açılan Üniversitenin temelleri idi (dolayısıyla 'Leopold-Franzens Üniversitesi' adı). Innsbruck Tıp Üniversitesi, Innsbruck Üniversitesi'ndeki ilk dört fakültenin (Felsefe 1669, Hukuk Fakültesi 1670, İlahiyat Fakültesi 1670 ve Tıp Fakültesi 1674) biridir. 340 yıllık geçmişi boyunca üniversite için önemli bir amiral gemisi olmuştur. 2002 yılında geçen Üniversite Yasası çerçevesinde tıp fakültesi Leopold-Franzens Üniversitesi'nden ayrılmış ve Innsbruck Tıp Üniversitesi kendi başına bir üniversite olarak kurulmuştur. Bugün Med-Uni'nin yaklaşık 3.000 öğrencisi ve 1.800 çalışanı var. Batı Avusturya'nın en önemli tıbbi araştırma ve eğitim tesisi ve birçok Tyroleans, Güney Tyroleans ve Vorarlberg Eyaleti'nden öğrencilerin ev üniversiteleridir. Innsbruck Tıp Üniversitesi, cinsiyet eşitliğine ve kadınların kariyerlerinde ilerleme kaydetmeye yönelik olumlu koşullar yaratmaya kararlı olan bu alanda dikkat toplamak isteyen üniversitelerden biridir. Toplumsal cinsiyete dayalı olma ilkesine uygun olarak eşitlik, İK politikaları,READ MORE
Innsbruck Üniversitesi'nin tarihi, Avusturya'da 1569'da Cizvit okulunun / kolejinin kurulduğu 1669'da resmi kuruluşundan yaklaşık 100 yıl önce başlar. İmparator Leopold, bu okulu 15 Ekim 1669'da bir üniversite kurmak için bir vakıf olarak kullanmıştır. Salonda çıkarılan ve "Haller Tuz Ücreti" olarak adlandırılan tuza yeni bir olağanüstü vergi getirerek finansmanını garanti etmiştir. Sekiz yıl sonra 1677'de, dört fakültenin sözü geçen kuruluş belgesi düzenlenmiştir. 1826'da Avusturya İmparatoru Francis I. Felsefe Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'ni kurdu ve bundan sonra diğer fakülteler adım adım kuruldu. 1969 yılında İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültesinde öğretim başladı ve 1976'da Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne entegre edilen Sosyoloji ve İktisat Fakültesi kuruldu. 2002 Üniversite Yasası uyarınca Üniversite 15 fakülte halinde yeniden organize edildi ve Tıp Fakültesi kendi başına bir üniversite haline geldi - Innsbruck Tıp Üniversitesi. 2012 yılında Eğitim Fakültesi kuruldu ve Innsbruck Üniversitesi'nin 16’ncı fakültesi oldu. Innsbruck Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı 12 önemli araştırmacı: Julius von FickerREAD MORE
Graz Tıp Üniverstesi, Avusturya’nın Graz kentinde, 1863 yılında fakülte olarak kurulan Graz Tıp Üniversitesi – Medical University of Graz – 2004 yılından beri Graz TIP Üniversitesi olarak eğitim vermektedir. Sürdürülebilir sağlık araştırması, Graz Tıp Üniversitesi'nin ana temasıdır. Styria sağlık üniversitesi, sağlık önleme ve koruma konusundaki ana odak noktası öğretim, araştırma ve hasta bakımının sürdürülebilirliği ile karakterize edilir. Öğrenciler, eğitmenler ve personel biyopsikososyal modelin ilkelerine göre birlikte öğrenir ve çalışır; bu da kişiyi kendi ihtiyaçlarına göre dikkatin merkezine getirir. Gelecekteki doktor ve hemşirelerin eğitimi, yenilikçi tedavi yöntemleri ve sağlık koruma önlemleri ile ilgili araştırmalara paralel olarak sağlık üniversitesi, üst düzey hasta bakımı hizmeti sunmaktadır. Sadece öğrenciler uzmanlık bilgisinden kazanmakla kalmaz aynı zamanda tüm nüfusu da kazanırlar. Hem genç hem de yaşlılar, medya kapsamı, müzakereler ve çok sayıda olaylar bağlamında bu geniş bilgi çeşidinden faydalanabilir. Doktorlar ve diğer hedef kitleler için lisansüstü eğitim devam etmek geniş hizmet yelpazesini tamamlar. Tıbbi araştırmalar ve yeniREAD MORE
Graz Teknik Üniversitesi, Avusturya'da neredeyse 2 yüzyıllık akademik bir geçmişe sahip olan Graz Teknik Üniversitesi, kaliteli bir eğitim geleneğine sahip, toplumu ön plana koyan ve toplum için çözümler üreten bir yapıya sahiptir. Graz Teknik Üniversitesi, özellikle Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında yüksek düzeyde öğretim ve araştırmalar yürütmektedir. Graz Teknik Üniversitesi, eğitmenleri konusunda son derece seçici bir eğitim kurumudur. Özellikle doktora diplomalarını Amerika ve Avrupa’nın önemli eğitim kurumlarından almış geniş ve kaliteli bir akademik kadroya sahiptir. Graz Teknik Üniversitesinde yaklaşık 12000 öğrenci eğitim almaktadır. Bu öğrencilerin eğitimlerinde özellikle okulun önemsediği konular; bireysel yaşam takım çalışması, liderlik becerileri ve kariyer planlama şeklindedir. Graz Teknik Üniversitesi, 2016 yılı verilerine göre dünyanın en iyi üniversiteleri arasında 461. sırada yer almaktadır. Graz Teknik Üniversitesi, bünyesinde; 17 lisans, 33 yüksek lisans, 2 öğretmenlik ve 13 doktora programlarında eğitim sunulmaktadır. Graz Teknik Üniversitesi özellikle Yüksek Lisans alanlarında Avrupa’nın bilinen ve güvenilen üniversitelerindendir. Graz Teknik Üniversitesi Bölümleri Lisans ProgramlarıREAD MORE
Avusturya’da Dikey Geçiş Avusturya'da lisans tamamlama, Avrupa’nın en kaliteli eğitim veren ve üniversiteleri dünyanın farklı ülkelerinde de tanınan, bilinen Avusturya üniversiteleri, Türk öğrencilerin de başvurularının yoğunlaştığı ülkelerden biridir. Gerek yaşam kalitesi, gerek Avrupa kültürü ve eğitim kalitesi ile Mavi Diplomanın en cazip merkezlerinden bir tanesidir. YGS – LYS Sınavına Gerek Yok! Ön lisans programını bitiren ve eğitimine Avrupa’da devam etmek isteyen öğrenciler için en cazip ülkelerden bir tanesi Avusturya’dır. Ön lisans okumadan, Avusturya’da direkt lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler için gerekli olan şart; öğrencinin Türkiye’de YGS ve LYS sınavına girip, Avusturya’da okumak istediği bölümü kazanmış olmasıdır. Ön lisansını tamamlamış olan öğrenciler için bu şart geçerli değildir. Türkiye’de 2 senelik, ön lisans bölümlerinden mezun olan öğrenciler, DGS sınavını kazanarak, Türkiye’de ÖSYM tarafından okumak istediğiniz bölüme yerleşip başvurularını yapabilirler. Uygun Maliyetlerle Avusturya’da Dikey Geçiş! Avusturya’da konaklama, ulaşım, beslenme, sosyal giderler ve eğitim masrafı Türkiye’den çok da farklı değildir. Hatta özel üniversitelerin ücretleri,READ MORE
Avusturya’da Yaşam Maliyeti Avusturya’daki üniversiteler, her yıl binlerce öğrenciyi mezun eden, dünyaca tanınmış üniversiteler olmasına rağmen dünyanın en ekonomik üniversiteleri arasındadır. Devlet destekli eğitim sistemi bulunan Avusturya’da üniversitelerin dönemlik harçları 750 Euro’dur. Türkiye’de özel bir üniversite maliyetinden çok daha uygun ve mantıklıdır. Avusturya'da Yurt Ücreti ve Ev Kirası Avusturya’da eğitim almak isteyen öğrencilere birçok üniversite yurt imkanı sunmaktadır ancak üniversite yurtlarında yer bulabilmek çok zordur ve yurtta kalmak isteyen öğrencilerin en az bir dönem öncesinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bunun yerine öğrenciler  yoğunlukla apart daireleri tercih etmektedir. Ev kiraları; şehre, bölgeye, evin özelliklerine göre değişmekle beraber aylık kirası ortalama 300 – 450 Euro arasında değişmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin aylık yaşam masrafları 50 Euro civarındadır. Öğrenciler için aylık yaşam gideri Yukarıda yazmış olduğumuz giderler dışında her öğrencinin sosyal yaşam giderleri de olacaktır. Türkiye’deki günlük sosyal yaşamları gibi düşünülebilirler. Günlük 10 Euro gibi bir meblağ öğrenciler için genellikle yeterli olmaktadır ancak öğrencinin yapacağıREAD MORE
Avusturya Üniversite Ücretleri Avusturya'da üniversite ücretleri, Avrupa’daki birçok üniversiteye karşın Avusturya üniversitelerinde de  Almanya’daki gibi harçlık sistem mevcuttur. Dönemlik ücretler genellikle 750 Euro civarındadır. Bu sebepten Türkiye’deki birçok özel okuldan ve Kıbrıs üniversitelerinden çok daha uygun maliyetle Avusturya’da öğrenciler eğitim alabilmektedir. Harçlar Türkiye’nin aksine Avusturya’da bölüme göre değişmez.   Avusturya, Almanya gibi ülkeler genellikle teknik bölümler için tercih edilmektedir. Avusturya’da Yaşam Maliyeti Avusturya gibi Avrupa’nın en gözde ülkelerinde yaşam maliyeti diğer ülkelere nazaran biraz daha pahalı olmasına rağmen öğrenciler, aylık 650-750 Euro arasında harçlıkla giderlerini karşılayabilmektedir. Bu giderlerin içerisinde; aylık ortalama 300-450 Euro arasındaki konaklama ücretiniz, şehiriçi ulaşımda geniş metro, otobüs ve tramvay ağı sunan ülkede aylık ortalama 50 Euro ulaşım masrafınız ve diğer sosyal yaşam giderleriniz dahildir. Türkiye’de özel bir üniversitede okumak için ödediğiniz ücret ve yaptığınız masrafla, Avusturya’da dünyaca saygınlık kazanmış üniversitelerde eğitim alabilirsiniz.
Avusturya Üniversiteleri, kaliteli ve disiplinli eğitim sistemiyle bilinen Avusturya'daki tüm üniversitelerin Türkiye'de denkliği bulunmaktadır. Teknik ve ekonomi alanında dünyaca bilinen üniversitelere sahip olan Avusturya öğrencilere sunduğu ücretsiz eğitim ve üst düzeydeki eğitim kalitesiyle mezunlarına çok büyük avantajlar sağlıyor. Avrupa'daki merkezi konumu, Alman eğitim ekolünden gelmesi ve üniversitelerin devlet destekli olması birçok ülkeden öğrencilerin tercihinin ilk sıralarında olan Avusturya yüksek tercih edilme oranının getirdiği bir öğrenci kalitesine de sahip ülkelerden. Avusturya'da okuyabileceğiniz üniversiteleri belirtmek gerekirse; Avusturya Üniversiteleri Viyana Üniversitesi Viyana Teknik Üniversitesi Viyana Ziraat Üniversitesi Viyana Ekonomi Üniversitesi Graz Karl Franzens Üniversitesi Graz Teknik Üniversitesi Salzburg Üniversitesi Linz Johannes Kepler Üniversitesi Avusturya'da Üniversite detaylı bilgi
Avusturya üniversite kabul şartları, Özellikle teknik bölümler için günümüzde öğrencilerin en çok tercih ettiği iki ülke Almanya ve Avusturya’dır. Alman disiplini ile anılan bu iki ülkenin üniversitelerinde de eskiden Türkiye’de olduğu gibi dönemlik / harçlık sistem mevcuttur. Avusturya öğrencilere okul kabulü verebilmek için, öğrencinin Türkiye’de sınava girip okumak istediği bölümü özel veya herhangi bir devlet üniversitesinde kazanmış olmasını istemektedir. Öğrencilerin okullara kayıt yaptırmasına gerek yoktur, ÖSYM’den alınan ‘Yerleşmeye Hak Kazanmıştır’ belgesi ile başvurular yapılmaktadır. Avusturya'da Yüksek Lisans Kabul Şartları Yüksek Lisans programlarında özellikle sosyal alanlar için son ALES sınavına girip baraj puanı aşmak yeterli olurken bazı üniversiteler öğrencilerden; öğrencilerin ALES sınavına girip kendi alanlarında yüksek lisans programına yerleşmiş olmasını istemektedir. Aktif olarak Türkiye’de üniversite eğitimi alan öğrenciler yatay geçiş haklarını kullanarak başvuru yapabilmektedirler. Öğrenciler bir sene Almanca eğitim aldıktan sonra lisans eğitimlerine başladıklarında Türkiye’de aldıkları dersleri okula sunarlar ve okul uygun bulduğu dersleri belirleyerek düşürebilir. Avusturya’da ön lisans bölümleri olmamakla birlikteREAD MORE
Avusturya'da üniversite eğitimi; Avrupa'nın önde gelen üniversitelerine ev sahipliği yapan Avusturya, eğitim kalitesinin yanı sıra, aynı zamanda öğrencilerine sunduğu sosyal ve kültürel olanaklarla da dünyanın bir çok ülkesinden öğrencilerin yakından ilgilendiği ülkeler arasında yer almaktadır. Avusturya Üniversite Başvuru ve Kabul Şartları Avusturya'da üniversite başvurusu yapabilmek için öncelikli şart ; Türkiye'de LYS sınavına girmiş olmanız ve bu sınavda başarılı olmanız ve okumak istediğiniz bölüme yani, Türkiye'deki bir üniversitedeki fakülteye kabul edilmiş olmanız gerekmektedir. Türkiye'deki bir üniversite'den kabul alamadığınız taktirde, Avusturya'daki üniversitelere başvuru yapamamaktasınız. Eğer Türkiye'deki bir üniversitede istediğiniz bölümü kazandıysanız Avusturya'nın eğitim dili olan Almanca bilme şartı aranmadan üniversitelere başvuru yapabilirsiniz. Avusturya'da üniversite ve yüksek lisans kabul şartları Detaylı Bilgi İçin Tıklayın Avusturya'da Üniversite ve YÖK Denkliği Avusturya'daki tüm devlet üniversiteleri, bilindiği üzere Türkiye'de YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından da kabul edilmektedir ve denklikleri de bulunmaktadır. Avusturya üniversitelerinden mezun olan öğrenciler, mezuniyet sonrasında, Türkiye'ye döndüklerinde denklik işlemleriyle uğraşmak zorunda kalmazlar. Eğer buREAD MORE
Hemen Arayın
Biz Sizi Arayalım