Eğitim Amaçlı Vize Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Konular

-Eğitim alınacak olan ülkenin vize koşulları da göz önünde bulundurularak tercih edilmesi gerekmektedir. Müracaat eden kişiye göre vize alımının zor veya imkânsız olabileceği ülkeler tercih edilmemelidir. Her vize reddinin sonraki başvurular için açıklanması gereken bir durum olabileceği unutulmamalıdır.

-Vize başvuru işlemlerine, yurtdışına gidiş tarihinden en az 1-2 ay önce başlanmalı.

-Yurtdışına eğitim için gidiş amacı net ve güçlü olmalıdır. Alınacak eğitim ile eğitimi alacak kişi arasında yetkinlik açısından çelişki olmamalıdır. Yurtdışında alınacak eğitimin maliyetlerine rağmen kişiye katkıları açıkça ortaya konulmalıdır.

-Geçmişteki eğitim belgeleri ve başarı belgeleri ibraz edilmelidir.

-Mali durum yeterliliği belgelerle ibraz edilmelidir.

-Geri dönüş sebepleri gösterilmelidir. (Eğitime devam etme durumu, işyerinden izin veya yeni bir işe kabul yazısı, ailevi durum, mali durum ve sosyal statü gibi faktörler Vb.)

-Vize mülakatında ve/veya başvuru formunda kısa, net, öz, eğitim ve başarı odaklı, yüksek motivasyon içeren bilinçli ve pozitif cevaplar verilmelidir. Belirsizlik ifade eden soru işareti oluşturacak ve olumsuzluk ifade eden negatif söylem ve cevaplardan kaçınılmalıdır. Yüz yüze yapılan vize mülakatlarında rahatlık, özgüven, samimiyet ve şeffaflık korunmalı ve güleryüzlü olunmalıdır.

-Danışmanın gerekli gördüğü tüm belgeler eksiksiz olarak ibraz edilmelidir. Eksik olacak her belgenin vize başvuru sonucunu olumsuz etkileyebileceği baştan bilinmelidir.

-Vizenizin onaylanması size vize verecek görevliye sorumluluk yükleyebilir ama vizenizin onaylanmaması size vize vermeyen görevliye sorumluluk yüklemez. Dolayısıyla yukarıdaki maddelere göre iyi bir vize hazırlığı yapılması ve vize reddine sebep verebilecek ihtimallerin minimize edilmesi gerekmektedir.

-Vize başvurularında kimsenin dışarıdan müdahalesinin olamayacağı ve dışarıdan müdahale gibi durumların ters etki yapabileceği baştan bilinmelidir. Danışmandan veya başka bir kimseden sonuca doğrudan etki etmesi beklenmemelidir. Vize reddi olduğunda da eksikler giderilip tekrar başvuruya devam edilmesi gerekebilir. Bazı durumlarda eğitim alınacak ülkenin değiştirilmesi de söz konusu olabilir; vize alımı daha kolay olan ülkeler tercih edilebilir.

Vize Nedir?

Vize, bir devletin dış temsilcilikleri veya sınır makamları aracılığıyla, ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesinin sınır kapısına kadar giderek sınır makamlarına giriş için başvuru yapabileceğini girebileceğini gösteren bir kayıttır.

Vize Nereden Alınır?

Vizeler, seyahat edilecek ülkenin;

1. Büyükelçiliğinin Konsolosluk Bölümünden;

2. Başkonsolosluğundan veya

3. Konsolosluğundan alınır.

4. Bazı ülkeler, Fahri Başkonsoloslukları veya Fahri Konsoloslukları aracılığıyla da vize verebilmektedir.

Vize Alırken Hangi Belgeler İstenir?

Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye, seyahat amacına veya başvuranın pasaportunun türüne (diplomatik, hizmet, hususi, umuma mahsus pasaport veya seyahat belgesi)  ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir.

Vize Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar Hangileridir?

•    Bir vize başvurusunda genel kural başvurunun şahsen yapılmasıdır.

•    Pasaportun yıpranmamış olması gerekir. Yıpranmış pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür. Pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır. (Pasaport başvurusuna ilişkin ayrıntılı bilgi için: www.egm.gov.tr adresindeki internet sitesine bakınız.)

•    Pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen göstermelisiniz. Bu hususu vize talep edeceğiniz ülkenin temsilciliğinden teyit ettirmenizde yarar vardır.

•    Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz önemlidir.

•    Başvurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız. Tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunmak yasalara göre suçtur.

•    Vize bir egemenlik hakkıdır. Bu nedenle başvurunuzun reddedilebileceğini önceden kabul ediniz.

•    Mülakat sırasında, yetkilinin, hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, başvurunuzun kabul edilme şansını arttırır.

•    Seyahatinizi gerçekleştirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunuzu belgelemeniz beklenir.

•    Mülakatın amacı; seyahat edeceğiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği koşulları taşıyıp taşımadığınızı anlamaktır.

•    İşsiz iseniz, veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinizden, vize alma şansınız oldukça düşüktür. Bu durumda iseniz, vize başvurusunda bulunmamanız uygun olacaktır. Reddedileceğini bildiğiniz bir talepte bulunmaktan kaçınmanız zaman ve para tasarruf etmenizi de sağlayabilir.

•    Bazı ülkeler vize harcının yanında, yüksek sayılabilecek meblağlarda başvuru veya işlem harcı almaktadırlar. Bu koşullar ülkeden ülkeye değişmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi almanızda yarar vardır.

Bir Ülkenin Hangi Temsilciliğinden Vize Alabilirim?

Uluslararası kural; vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır. Bir ülkenin Türkiye’de birden çok Başkonsolosluk ve Konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekir. Bu hususu da ilgili temsilcilikten önceden öğrenmenizde yarar vardır.

Kimlere Vize Verilmez?

Bir ülkeye hangi yabancının girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir. Bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır. Devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler. Her devletin ülkesine girmeleri yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi vardır. Ayrıca, yasaklılar listesinde bulunmayan bir yabancıya, ekonomik olarak yük olabileceği, kamu düzenini bozabileceği ve kamu sağlığına risk oluşturabileceği gerekçeleriyle vize verilmemesi mümkündür.

Bir Ülkenin Vize Başvurumu Reddetme Hakkı Var Mıdır?

Uluslararası hukukta Devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır. Bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar. Ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır. Vize bu amaca hizmet etmektedir. Devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır. Devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilirler.

Başvurum Reddedilirse Nasıl İtiraz Edebilirim?

Vize Başvurusunun reddine itiraz öncelikle vizeyi reddeden temsilciliğe yazılı olarak müracaatla yapılmaktadır. Herhangi olumlu bir yanıt alınamaması halinde, itiraz için yargı yoluna başvurmak mümkündür. Ancak vize reddinde yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir. Ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı zayıftır. Diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır. Dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir.

Vize Başvurum Reddedilirse Tekrar Başvuru Yapabilir Miyim?

Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar. Ancak, ilk başvurukoşullarınızda (ekonomik durumunuzun iyileşmesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değişiklik yok ise, ikinci başvuru para ve zaman kaybına yol açabilecektir. Zira Batılı ülkeler başta olmak üzere, bazı ülkeler vize harcı ve vize işlem harcı adı altında tahsil ettikleri meblağları vize talebi reddedilse dahi iade etmemektedirler.

Pasaportuma Temsilcilik Tarafından Vurulan Kaşenin Anlamı Nedir?

Temsilciliklerin kaşe vurmaları giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu tür kaşelerde çoğunlukla, temsilciliğin bulunduğu kentin adı veya kısaltması ile bir tarih (başvurunun işlem gördüğü tarihtir) bulunur. Pasaportunuzdaki böyle bir kayıt tekrar başvuruda bulunmanıza engel değildir. Bu kayıt diğer temsilciliklere yapacağınız başvurularınızın reddedileceği anlamına gelmez. Ancak, sözkonusu kaşe bir Schengen ülkesi tarafından pasaportunuza vurulmuşsa, diğer bir Schengen ülkesinin vize başvurunuzu daha titiz bir şekilde incelemesi olasıdır.

Pasaportumdaki Kaşe İnsan Haklarının Çiğnenmesi Demek Değil Midir?

Seyahat özgürlüğü temel insan haklarındandır. Ancak, devletlerin ülkelerine hangi yabancıların gireceklerine karar verme yetkileri tam ve tartışılmaz bir uluslararası hukuk ilkesidir. Unutulmaması gereken husus, vize uygulamasının tanımı itibariyle seyahat özgürlüğüne yönelik başlıbaşına bir sınırlama olmasıdır.. Sizin, bir ülkeye girememeniz, seyahat özgürlüğünüzün sınırlanması gibi görünse de, devletlerin de sizin ülkelerine girip giremeyeceğinize karar verme hakkı vardır. Sözkonusu kaşe ise, esasen, temsilciliğin yapılan işlemi izlemesine yardımcı olmaktadır. Bir pasaport, hamilinin bir ülkeye seyahat edebileceğine ilişkin hamilinin lehine kayıtlar içerebileceği gibi, aleyhine kayıtlar da içerebilir.

Vize İhlali Nedir?

Vize ihlali, aldığınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizeyi veriliş amacı dışında kullanmanızdır. Örneğin; bir öğrenci vizesi ile çalışmak veya, turist vizesi ile öğrenim görmek vize ihlalidir.

Vize İhlali Yaparsam Sonuçları Ne Olur?

Ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz. Hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.