Yeni bir araştırmaya göre, çocuklar farklı bir lisanı ne kadar erken öğrenmeye başlarsa, karar alma, problem çözme gibi bilişsel becerileri o kadar fazla gelişiyor. Washington Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, henüz konuşmaya başlamamış bebeklerin iki farklı lisan karşısında seslere daha duyarlı olmaya başladıkları görüldü. Bu durum, duydukları her iki lisanı algılama yönünde çaba göstermeleriyle sonuçlanıp, büyüklere oranla daha çabuk öğrenmelerini sağlıyor. Hatta o dili örneğin televizyondan duymaları yeterli. Araştırmada bebeklerin beyinlerini de izleyen bilim insanları, farklı lisanları dinledikleri sırada, beynin bilişsel becerileri yöneten birimlerinde yoğun bir hareketlilik yaşandığını tespit etti.
 
 
Popular Science