İtalya’da mühendislik eğitimi; İtalya'da eğitim sistemi temel, mesleki ve üniversite eğitimi olarak üç kısımdan oluşmaktadır. Temel eğitimi tamamlayan öğrenciler, mesleki eğitime veya üniversite eğitimine devam etmektedir. Öğrenciler aldıkları eğitimden sonra okuduğu bölümle ilgili bir dal veya bölüm seçme hakkına sahip olurlar. Ayrıca her sene yabancı öğrenciler için lisans ve yüksek lisans eğitimleri için kontenjanlar ayrılmaktadır. Her geçen sene İtalya’da eğitim için istekler artmaktadır. İtalya’da eğitim denilince öğrencilerin en çok sordukları alanlardan biri İtalya’da mühendislik eğitimidir.

İnsanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş olan kimse şeklinde açıklanan ‘mühendis’ olma durumu için İtalya’da öğrencilerin çoğunlukla tercih edecekleri üniversiteler politecnico’lardır.

İtalya’da mühendislik bölümlerinin çoğu politeknikolarda bulunmasına rağmen diğer bir çok üniversitede de mühendislik fakülteleri bulunmaktadır. İtalya’da hem İngilizce hem de İtalyanca mühendislik alanında eğitim alınabilecek üniversitelerden bazıları şu şekildedir:

İtalya'da mühendislik üniversiteler

       Politecnico Di Milano

       Politecnico Di Torino

       Bologna Üniversitesi

       Siena Üniversitesi

       Roma Tre Üniversitesi

       Rome Tor Vergata Üniversitesi

İtalya’da mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilerin, dil yeterliliğini sağladıktan sonra Eylül ayında yapılan sınavı geçmeleri gerekmektedir.

İtalya'da Üniversite Eğitimi detaylı bilgi tıklayın