Klagenfurt Üniversitesi Klagenfurt Üniversitesi, Avusturya’da 1970 yılındaki kuruluşundan bu yana, Klagenfurt Alpen-Adria Universitesi (AAU), Avusturya üniversitelerinin konumunu, dünya çapında ağa bağlı bir araştırma kurumu olarak güçlendiren ve edinme, değişim ve bilgi Alps-Adriyatik Bölgesi boyunca aktarılması için çalışmıştır. Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg ve Viyana’daki üniversitelerle birlikte geniş bir yelpazede alan sunan altı devlet üniversitesinden biridir.

AAU’nun bilimsel başarıları, üniversitenin artan ulusal ve uluslararası görünürlüğünü ilerletmektedir. AAU, çeşitli araştırma alanlarını bir araya getirip güçlendirerek günümüzün zorlu zorluklarına çözüm bulmaya katkıda bulunmaktadır. Profil teşvik eden araştırma girişimlerinin kurulması, Enerji Yönetimi ve Enerji Teknolojisi, Sürdürülebilirlik, Kendini Düzenleyen Sistemler ve Görsel Kültür, bütüncül yaklaşımlar sağlar ve mükemmel araştırma sonuçları verir.

Klagenfurt Üniversitesi, yurt dışından yaklaşık 1.800 öğrenci dahil olmak üzere, araştırma ve araştırma amacıyla 10.000’den fazla öğrenci katılmıştır. Yaklaşık 1.500 personel, öğretim, araştırma ve üniversite yönetimi alanlarında en yüksek kalitede üstün başarılar üretmeye çalışmaktadır. Üniversitenin dört fakültesinden toplam 35 bölüm, AAU’da çalışma ve araştırma alanları olarak hizmet vermektedir. Buna ek olarak, birkaç özel merkez, üniversitenin portresini şekillendirmeye katkıda bulunmaktadır.

AAU, Avusturya’nın en güneydeki güneydoğusunda bulunan Carinthia’dadır. Klagenfurt şehri, yaklaşık 100.000 nüfusa ev sahipliği yapmaktadır ve Avusturya’nın en yaşanabilir şehirlerinden biri olarak düşünülmüştür. İtalya’ya ve Slovenya’ya olan yakınlık, Alpler ile Akdeniz kültürünün kesiştiği yerde kültürler arası alışveriş ortamı oluşturur. AAU, çok çeşitli işbirliği etkinlikleri, yurtdışı araştırma ziyaretleri için burslar, dil kursları, misafir profesörlükler, yaz okulları ve değişim programları sunarak bu benzersiz fırsatı getiriyor.

Klagenfurt Alpen-Adria Üniversitesi Cinsiyet ve Eşitlik Çalışmaları

2002 Üniversiteler Yasası, cinsiyetler arasındaki eşitliğin, her üniversite için yönlendirici bir ilke ve genel bir amaç olması gerektiğini öngörmektedir. Toplumsal cinsiyet demokrasisi kurma önlemleri, hedeflenen desteği sunarak, cinsiyete dayalı kaynaştırmayı uygulayarak ve tüm programlarda araştırma ve öğretimde Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarını yerleştirerek kadınların temsiline karşı ayrımcılık yapılmasını ortadan kaldırmayı içerir.

Üniversitenin geliştirdiği Kadının Geliştirilmesi Planında (Statünün Birinci Kısmı / Eyaleti), bu amaçlara ulaşmayı kolaylaştıran bir altyapı sağlanması ve ailelerin ve kariyerin uyumluluğunun kabul edildiği bir çalışma ortamı yaratılması taahhüdünde bulunur. Üniversitenin sorumlulukları arasında, çalışanların cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı tacizden korunması yer almaktadır.

Klagenfurt Üniversitesi Bölümleri

Lisans Bölümleri

 • Uygulamalı İşletme Yönetimi
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uygulamalı Kültür Çalışmaları
 • Uygulamalı Enformatik
 • İşletme ve Hukuk
 • Eğitim Bilimleri
 • İngiliz ve Amerikan Çalışmaları
 • Coğrafya
 • Alman Çalışmaları
 • Tarih
 • Enformasyon Yönetimi
 • Enformasyon ve İletişim Mühendisliği (Çalışma Mühendisliği)
 • Enformasyon ve İletişim Mühendisliği (Çalışma – İşletme Mühendisliği)
 • Medya ve İletişim Bilimleri
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • Roman Çalışmaları
 • Slav Çalışmaları
 • Teknik Matematik

Yüksek Lisans Bölümleri

 • Yetişkinler için İş Eğitimi
 • Uygulamalı İşletme Yönetimi: Enerji ve Çevre Yönetimi
 • Uygulamalı İşletme Yönetimi: Girişimcilik
 • Uygulamalı İşletme Yönetimi: Genel Yönetim
 • Uygulamalı Kültür Çalışmaları
 • Uygulamalı Enformatik
 • İşletme ve Hukuk
 • İngilizce ve Amerikan Çalışmaları
 • Oyun Çalışmaları ve Mühendisliği
 • Coğrafya ve Bölgesel Araştırmalar: Coğrafya Sistemleri Bilimleri
 • Alman Çalışmaları
 • Kültürler Arası Bağlamda Almanca Çalışmaları
 • Tarih
 • Bilgi ve İletişim Mühendisliği: Özerk Sistemler ve Robotik
 • Bilgi ve İletişim Mühendisliği: İşletme Mühendisliği
 • Bilgi ve İletişim Mühendisliği: Eğitim Ağları ve İletişim
 • Enformasyon Yönetimi
 • Uluslararası Yönetim
 • Medya ve Yakınsama Yönetimi
 • Medya, İletişim ve Kültür
 • Felsefe
 • Psikoloji
 • Roman Çalışmaları
 • Okul Eğitimi
 • Bilgi, Teknoloji ve Toplum Çalışmaları
 • Slav Çalışmaları
 • Sosyal ve İnsan Ekolojisi
 • Sosyal ve Entegratif Öğretim
 • Teknik Matematik

Avusturya’da Üniversite detaylı bilgi