Pavol Jozef Safarik Üniversitesi 1959'da Slovakya'daki ikinci klasik üniversite olarak kuruldu. P. J. Safarik Üniversitesi'nin mevcut yapısı beş fakülteden oluşur – Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Yönetimi Fakültesi ve Sanat Fakültesidir. Üniversitede 7.500'den fazla öğrenci okumaktadır. Üniversite üç ana döngü – lisans, yüksek lisans, doktor ve doktora – eğitim vermektedir.  Eğitim süreci hem Slovak hem de İngilizce dilinde sağlanmaktadır. Košice'deki Pavol Jozef Šafárik Üniversitesi, geniş bir uluslararası bağlamda en yeni bilimsel bulguları temel alarak yüksek eğitim sunmaktadır. Üniversite, tüm dünyadaki akademik kurumlarla çok yoğun işbirliği yapmaktadır.

Pavol Jozef Safarik Üniversitesi'nin Kosice'deki ana misyonu, Bologna Deklarasyonu'nda ve diğer belgelerde ortaya konan Avrupa trendlerini ve hedeflerini izleyerek, geniş uluslararası bağlamda en yeni bilimsel bulguları temel alarak yüksek eğitim sunmaktır. Bilgi gelişimi, bilgeliği ve yaratıcılığıyla uyumlu bir kişilik geliştirilmesi, bir insanda misyonunu yerine getirmektedir. Öğrenciler hoşgörü, eleştirel ve bağımsız düşünme, kendine güven ve ulusal farkındalığa yönlendirilmektedir. Üniversite, bilgiyi araştırma ve geliştirme, bölgesel ve ulusal faaliyet desteği ve öğrenme toplumuna sürekli eğitim veren vasıtalarla yayarak topluma hizmet sunmaktadır.

Üniversite Bölümleri

 • Physiotherapy
 • Nursing
 • Public health
 • Biology
 • Physics
 • Chemistry
 • Environmental Chemistry
 • Informatic technologies for health and socially handicapped
 • Informatics
 • Applied Informatics
 • Mathematics
 • Economics and Financial Mathematics
 • General ecology and ecology of an individual and population
 • Biology – Geography
 • Biology – Informatics
 • Biology – Chemistry
 • Biology – Philosophy
 • Biology – Psychology
 • Chemistry – Geography
 • Chemistry –Informatics
 • Chemistry – Psychology
 • Chemistry – Philosophy
 • Geography – structure of the country and its transformation
 • Geography – Philosophy
 • Geography –Informatics
 • Geography –Psychology
 • Physics – Biology
 • Physics – Chemistry
 • Physics – Geography
 • Physics –Informatics
 • Physics – Psychology
 • Physics – Philosophy
 • Mathematics – Biology
 • Mathematics – Philosophy
 • Mathematics – Physics
 • Mathematics – Chemistry
 • Mathematics – Geography
 • Mathematics –Informatics
 • Mathematics – Psychology
 • Informatics – Philosophy
 • Informatics – Psychology
 • Law
 • Public administration
 • European public administration
 • Faculty of Arts
 • Sport and Leisure

Yüksek Lisans Bölümleri

 • Physiotherapy
 • Nursing
 • Public health
 • Faculty of Science
 • Law
 • Public Administration
 • Faculty of Arts

Slovakya'da Üniversite detaylı bilgi