Pilotluk Uçuş eğitimi, Öğrencilerimize, 253 saat toplam uçuş ve simülatör eğitimleri ile FAA Ticari Pilot eğitimi hızlandırılmış bir şekilde verilmektedir. Hem dünya geneli sağlanan uçuş eğitimlerinde hem de ABD uçuş okullarının birçoğundan çok daha kısa sürede hedefe ulaşılabilir. Okulumuz 32 adet eğitim uçağına sahiptir. Bunlar; C152, C172N, C172RG, C172XP, C182, Piper ve Seneca Cok Motor tiplerinde uçaklardır. Program 4 ana bölümden oluşmaktadır ve yaklaşık 6 – 8 ay sürmektedir.

  • Private Pilot Certificate
  • Commercial Pilot Certificate
  • Instrument Rating
  • Multi Engine Rating

Private Pilot Certificate – PPL

Private Pilot License – Husûsî Pilot Lisansı – PPL

Herhangi bir hava taşıtında “ticarî olmamak kaydıyla” pilotluk yapılmasına imkan veren pilot lisansıdır. PPL, İngilizce private pilot licence kavramının akronimidir. Ticari amaç içermeyen uçuşları yapabilme lisansıdır. PPL alabilmek için gerekli olan şartlar ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi) tarafından belirlenir. PPL kısaltmasının arkasından parantez içinde eklenen harf hava aracının sınıfını belirtir: PPL(A) > uçak, PPL(H) > helikopter vs.

Çok motorlu veya çok pilotlu uçaklarda uçabilmek; gece uçuşu veya alet uçuşu yapabilmek veya maddî kazanç sağlamak amacıyla uçabilmek için PPL lisansına ilaveten çeşitli lisans ve derecelendirmelerin edinilmesi gerekir.

PPL alabilmek için özel bir pilotaj kursunun tamamlanması gerekir. PPL(A) kursu öncesinde ve esnasında aşağıdaki Avrupa Havacılık Dairesi veya Sivil Havacılık Genel Müdüdrlügü koşullarının gerçekleştirilmesi gerekir:

  • Uçucular için düzenlenmiş bir sağlık muayenesinden geçmek (en geç ilk solo uçuş öncesinde)
  • Kurs boyunca en az 45 saat uçmak (solo ve çift kumanda uçuşlar dahil)
  • En az 10 saat solo uçmak, En az 25 saat çift kumanda uçmak
  • En az bir meydanlar arası (150 nm ve ana meydandan farklı iki meydanda full stop inişli) “solo” uçuş yapmak.
  • 7 sınavın her birini en az %75 başarıyla geçmek
  • Bir sınav öğretmeni ile yapılan uçuş testini (sözlü sınav dahil) başarıyla geçmek

Eğer öğrenci minimum gereksinim olan 45 saatte yeterli seviyeye ulaşamazsa uçuş eğitimine devam edilir. Uçuşa yeni başlayan pek çok öğrenci, kursu 60 -70 saat uçuş sonunda tamamlar. Pek çok öğrenci ilk solo uçuşunu 10-15 saat eğitim sonrasında gerçekleştirir. Fiyatlarimiz 70 saat PPL ucusu uzerinden hesaplanmistir ki EASA ve SHGM’nin istedigi minimum ucus saati olan 45 saatin uzerindedir.

PPL sahibi pilotlar yolcu taşıyabilir. Ancak yolcularla uçuş masraflarını paylaşmak mümkün olmakla birlikte, pilot yolculardan uçuş karşılığında ücret talep edemez ve kazanç sağlayamaz.

Pilotun her uçuş öncesi yolculara temel emniyet ve acil durum usulleri konusunda brifing vermesi gerekir.

Eğitim Programı Okul Mufredati Minimum Hours Private Pilot Ground SchoolIncludedIncluded
Solo (C152)10 Hrs10 Hrs
FTD / Dual5 Hrs10 Hrs
Dual (C152)50 Hrs20 Hrs
Check Ride Aircraft (C152)2 Hrs1 Hrs
Designated ExaminerPaid to ExaminerPaid to Examiner
Knowledge TestInitial Take IncludedInitial Take Included

Instrument Rating

Görerek Uçuş

Alet uçuşu kavramının anlaşılması için öncelikle görerek uçuşun anlaşılması gerekir. Görerek uçuş veya VFR uçuş, bir pilotun uçağın durum (attitude) kontrolünü ve seyrüseferini uçak dışındaki görsel referanslara göre gerçekleştirdiği uçuştur. Şartların görerek uçuşa müsait olmadığı durumlarda -pilotun lisans ve dereceleri (rating) ile uçaktaki cihazlar müsaade ediyorsa- alet uçuşu gerçekleştirilir.

Instrument Rating – Alet Uçuşu – IR

Alet uçuşu, aletli uçuş veya IFR uçuş; uçak dışındaki (haricî) görsel referanslarla uçuşun tehlikeli olduğu durumlarda; uçak içindeki cihazları, göstergeleri ve seyrüsefer yardımcılarını kullanarak gerçekleştirilen uçuş. IFR, İngilizce instrument flight rules (aletli uçuş kuralları) kavramının akronimidir. Profesyonel pilot olma isteyenlerin PPL sonra IR programını mutlaka alması gerekir. Alet uçuşu, havacılıkta kullanılan iki uçuş kategorisinden (diğeri görerek uçuş) biridir. Bir pilotun alet uçuşu yapabilmesi için uygun lisans ve derecelere sahip olması gerekir.

Bir uçağın alet uçuşu yapması için mutlaka meteorolojik koşulların kötü olması gerekmez. Uçaklar arası ayrımı sağlayabilmek ve uçuş emniyetini artırabilmek için, belirli hava sahalarında uçuşlar kısmen veya tamamen alet uçuşu olmak zorundadır. Örneğin ICAO’ya göre A sınıfı hava sahalarında tüm uçuşlar alet uçuşu kurallarına göre yapılır ve görerek uçuş yasaktır. Fiyatlarimiz 70 saat IR ucusu uzerinden hesaplanmistir ki EASA ve SHGM’nin istedigi minimum ucus saati olan 50 saatin uzerindedir.

Eğitim Programı Okul Mufredati Minimum Hours Instrument Ground SchoolIncludedIncluded
Guided Time Building Dual (C152)34 Hrs34 Hrs
Cross Country Dual (C172 G1000)6 Hrs6 Hrs
FTD / Dual40 Hrs20 Hrs
Dual / C17240 Hrs20 Hrs
Check Ride Aircraft (C172)2 Hrs1 Hrs
Designated ExaminerPaid to ExaminerPaid to Examiner
Knowledge TestInitial Take IncludedInitial Take Included

Commercial Pilot Certificate – CPL

Ticari Uçuş Lisansı

CPL, Ticari uçuş yapabilmek için gerekli olan pilot lisansıdır. CPL İngilizce “Commercial Pilot Licence” kavramının kısaltmasıdır. Hususi Pilot Lisansından (PPL) farklı olarak pilotun yaptığı uçuş karşılığında para kazanmasına imkan verir.

CPL alabilmek için gerekli olan şartlar ve CPL’nin sağladığı ayrıcalıklar ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu) tarafından belirlenir ancak bazı şartlar ülkeden ülkeye değişir. ICAO’ya göre CPL alabilmek için İngilizce bilmek (söyleneni anlayabilmek, okuyabilmek ve yazabilmek), PPL sahibi olmak, gerekli uçuş eğitimini tamamlamak, en az 300 deniz

mili (nm) cross country (meydanlar arası) uçuş yapmak, 1. sınıf uçuş muayenesini ve sınavları başarıyla geçmek gerekir. Teori sınavları şu konuları kapsar: Havacılık yasası, Seyrüsefer (navigasyon), Genel uçak bilgisi

Operasyonel prosedürler, Uçuş performansı ve planlaması, Uçuş prensipleri, İnsan performansı ve limitleri

VFR (görerek uçuş) iletişim usulleri, Meteoroloji, Uçak, helikopter gibi farklı hava taşıtları için farklı CPL’ler mevcuttur. Bazı ülkelerde “kaptan pilot” unvanını kullanabilmek için en az CPL sahibi olmak gereklidir. Fiyatlarimiz 20 saat CPL ucusu uzerinden hesaplanmistir ki EASA ve SHGM’nin istedigi minimum ucus saati olan 15 saatin uzerindedir.

Eğitim Programı Okul Mufredati Minimum Hours Commercial Ground SchoolIncludedIncluded
Cross Country Solo (C152)32 Hrs92 Hrs
FTD / Dual5 Hrs10 Hrs
Dual (PA-28) Single-Engine Complex10 Hrs10 Hrs
Check Ride Aircraft (PA 28)2 Hrs2 Hrs
Designated ExaminerPaid to ExaminerPaid to Examiner
Knowledge TestInitial Take IncludedInitial Take Included

Multi Engine – ME

Coklu Motor Egitimi

Adayların PPL, CPL ve Instrument Rating programlarını başarı ile tamamlamalarının ardından ME – Multi Engine Rating programını almaları gerekmektedir. Tek motor uçaklarda uçuş tecrübesi kazanan aday pilot ilave bir eğitim ile çok motorlu uçak kullanımını öğrenmelidir. Çok motor uçak eğitimlerindeki amaç; pilota adayına çok motor aerodinamiği ve performansı konusunda bilgi ve tecrübe kazandırmaktır. Aday pilotlar ME eğitimleri sırasında, çok motor uçaklarda iniş, kalkış ve yaklaşma usullerini öğrenirler. Fiyatlarimiz 13 saat ME ucusu uzerinden hesaplanmistir ki EASA ve SHGM’nin istedigi minimum ucus saatine uygundur.

Öğrenciler, ME kapsamında hocaları ile birlikte yaptıkları uçuşlarında ve solo uçuşlarında çok motorlu uçağın kontrolü ve yönetimi, geniş çaplı uçak kumanda sisteminin kullanılması gibi eğitimleri alırlar.

Eğitim Programı Okul Mufredati Minimum Hours Dual (PA-34) Multi-engine13 Hrs13 Hrs
Check Ride Aircraft (PA 34)2 Hrs2 Hrs
Designated ExaminerPaid to ExaminerPaid to Examiner

Amerika’da Pilotluk Eğitimi detaylı bilgi için tıklayın