polonyada-cevre-muhendisligi

Polonya’da çevre mühendisliği, Günümüzün ve geleceğimizin en büyük problemlerini; su kaynakları, hava kirliliği oranları, katı atık yönetimi olarak sıralayabiliriz. Yenilenemeyen kaynakların uzun yıllardır kullanılması ile birlikte yaşamaya başladığımız ve gelecekte diğer kuşakların çok daha fazla etkileneceğinin kesinleşmesi ile birlikte Avrupa’daki köklü üniversiteler de öğrencilerini, önümüzdeki birkaç yıl içinde çok daha aranan mesleklere yönlendirmeye başladı. Bu meslek dallarını, bölümlerin isimlerini şu şekilde sıralandırabiliriz; çevre mühendisliği, elektrikli ve hybrid araç mühendisliği.

Çevre Mühendisliği Nedir?

Lisans düzeyinde eğitimde; öğrencilerin basit mühendislik alanındaki başarıları; fizik, kimya, biyoloji ve matematik derslerindeki başarıları ile gelmektedir. Bu sebepten dolayı, bölümde eğitim alacak öğrencilerden sayısal alanda üniversitelerin istediği kriterler değişmektedir. Avrupa’da bazı üniversiteler, yeterliliği olmayan uluslararası öğrencilere foundation şansı sunarken, bazı üniversiteler direkt öğrencilerin ders notlarını baz almaktadır.

Alanda ders alan öğrencilerin hepsi, ana dal ile bileşen eğitimler almakla beraber, basit çevre teknolojileri hakkında eğitim almaktadırlar. Konulara örnek olarak; atmosferik fizik ve kimya, hava kirliliği kontrolü, hidroloji, su koruma, su ve atık su işleme, toprak koruma ve arazi ıslahı, atık yönetimi verilebilir.

Yüksek lisans düzeyinde eğitimde; zamanla kazanılan bilgilere daha geniş açıdan yaklaşılır. Çevre hukukunun ve çevre ekonomisi ile birlikte, risk analizi ve etkileri, matematiksel modelleme, çevre kalite değerlendirmesi ve yönetimi alanında eğitim verilir.  Ulusal ve uluslararası perspektiflerde konular birbirine bağlıdır.

Çevre mühendisliği eğitimi alan öğrenciler; kamu ve özel sektörde danışman, üretici, yönetici ve arabulucu olarak çalışabilmektedirler. Çevre mühendisliği alanında eğitime son dönemde Avrupa’da en çok Polonya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde yatırım yapılmaktadır.