Salzburg Üniversitesi Avusturya’nın Salzburg şehrinde 1622 yılından Başpiskopos Paris Lodron tarafından kurulan Salzburg Üniversitesi, 2022 yılında 400’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Güney Almanya’dan, Avusturya’dan, İsviçre’den ve Salzburg’dan 33 Benedictine Manastır Konfederasyonunun desteğini alan Salzburg Üniversitesi, 1810 yılında Salzburg’un Bavyera’ya eklenmesinin ardından, feshedilinceye kadar teolojik ve felsefi derslerin yanı sıra medikal ve hukuksal dersler de verilmiştir.

Salzburg Üniversitesi’nin 1962 yılında yeniden kurulması ile Felsefe Fakültesinin yeniden faaliyete geçirilmesi ve derslerin başlaması 1964 yılını buldu. Sonrasında Salzburg Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’ni kendine katarak büyüdü. Günümüzde Salzburg Üniversitesi dört fakülteden oluşmaktadır:

 • Katolik Teoloji
 • Hukuk
 • Kültürel ve Sosyal Bilimler
 • Doğal Bilimler

Uluslararası ortaklıklar ve tüm dünyadaki üniversitelerle olan temasların kendini dünyaya bağladığına inanan Salzburg Üniversitesi, özellikle son birkaç on yıldır, Avustralya’dan Çin’e, Güney Afrika’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Latin Amerika’ya kadar geniş bir üniversite ağı geliştirmiştir. Avusturya’nın 1990’ların ortasında AB’ye üyeliğinden beri, Salzburg Üniversitesi, ortaklıklarını Avrupa’da sistematik bir şekilde genişletmeyi başarmıştır. Günümüzde, Salzburg Üniversitesi’nin dünya genelinde 230 üniversite ve 400 işbirliği anlaşması bulunmaktadır.

Salzburg Üniversitesi Bölümleri

 • Eski Uygarlıklar Bilimi
 • İngiliz ve Amerikan Çalışmaları
 • Biyoloji
 • Coğrafya
 • Jeoloji
 • Alman Çalışmaları
 • Tarih
 • İnformatik
 • Mühendislik Bilimi
 • Katolik Din Eğitimi
 • İletişim Çalışmaları
 • Sanat Tarihi
 • Dil Bilim
 • Matematik
 • Moleküler Biyoloji
 • Müzik ve Dans Bilimi
 • Pedagoji
 • Kültürel ve Sosyal Bilimler Felsefesi
 • Katolik Felsefesi
 • Siyaset Bilimi
 • Psikoloji
 • Hukuk ve Ekonomi
 • Roman Dilleri Bilimi
 • Slav Çalışmaları
 • Sosyoloji
 • Spor ve Egzersiz Bilimi

Yüksek Lisans – Master Bölümleri

 • Antik Yunan ve Arkeoloji
 • Uygulamalı Jeoenformatik
 • Uygulamalı Görüntü ve Sinyal İşleme
 • Biyoloji
 • Kimya ve Malzeme Fiziği
 • Veri Bilim
 • Sayısal Haberleşme Liderliği
 • Eğitim Bilimleri
 • Avrupa Birliği Çalışmaları
 • Coğrafya
 • Jeoloji
 • Alman Çalışmaları
 • Tarih
 • İnformatik
 • Musevi Kültür Tarihi
 • Katolik Din Eğitimi
 • Klasik Arkeoloji
 • Klasik Filoloji
 • İletişim Çalışmaları
 • Sanat Tarihi
 • Edebiyat ve Kültürel Çalışmalar
 • Malzeme Bilimleri
 • Matematik
 • Medikal Biyoloji
 • Moleküler Biyoloji
 • Performatif ve İntermedya Müzik ve Dans Bilimi
 • Kültürel ve Sosyal Bilimler Felsefesi
 • Katolik Felsefesi
 • Kültür ve Sosyal Bilimler
 • Felsefe
 • Siyaset Bilimi
 • Psikoloji
 • Psikolinguistik, Nörobilim ve Klinik
 • Dilbilim
 • Hukuk ve Ekonomi
 • Dini Araştırmalar
 • Sosyoloji
 • Spor ve Egzersiz Bilimi
 • Spor Yönetimi ve Medya
 • Politik Bilim

Avusturya’da Üniversite detaylı bilgi