Ukrayna'da Yüksek Lisans EğitimiUkrayna'da Yüksek Lisans Eğitimi

Ukrayna'da yüksek lisans; Master eğitimi yurtdışında almayı düşünen öğrenciler için Avrupa Yüksek Eğitim Alanı’nın bir parçası olan Ukrayna en iyi seçeneklerden; yaklaşık 900 eğitim kurumu içeren, çoğu devlet tarafından fonlanan ve 3 milyondan fazla öğrenciye hizmet veren bir ülkedir. 14 Nisan 2000 tarihinde Lisbon Tasdik Konvansiyonu’nu onaylayan Ukrayna dört seviyelik sisteme sahiptir

Ukrayna Eğitim Sistemi

  • Genç uzmanlık
  • Lisans
  • Uzmanlık
  • Master – Yüksek Lisans

Master seviyesinde eğitim alan öğrencilere Ukrayna; akademik, profesyonel ve uygulamalı eğitim sunar.

Ukrayna’da lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin; temel genel lise eğitimine sahip olmaları, lise eğitimlerini tamamlamış olmaları veya genç uzman derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek lisans derecesine başvuru yapmak isteyen öğrencilerin; lisans, uzman veya master derecesine sahip olmaları gerekmektedir. Yüksek eğitim kurumlarından alınan kabul; başvuru sahibinin akademik yeterliliğine ve yeteneklerine bağlıdır.

Günümüzde Ukrayna’da farklı akreditasyonlara sahip 881 yüksek eğitim kurumu bulunmaktadır. Yüksek eğitim kurumları:

Genç uzman (teknik okul, mesleki okul ve birinci akreditasyon seviyesindeki diğer eğitim kurumları)

Lisans (yüksekokullar ve ikinci akreditasyon seviyesindeki diğer eğitim kurumları)

Uzman, Master (üçüncü ve dördüncü akreditasyon seviyesindeki eğitim kurumları) derecelerini vermektedir. Akredite edilen eğitim kurumları, akreditasyon seviyelerine göre eğitim sunmaktadır.

Bologna sürecinin katılımcılarından olan Ukrayna; Avrupa ortak eğitim sistemine ve Avrupa akademik araştırma topluluğuna üyedir. Ukrayna’da yeterlilik koşullarını belirleyen,  Devlet eğitim standartlarıdır. Devlet eğitim standartları; yeterlilik ve derece seviyeleri için gereken koşulları belirleyen bir düzenlemeler bütünüdür. Bu standartlar, tüm eğitim seviyeleri ve dereceleri için belirlenmiştir.

Eğitim Kurumu Türleri

Yüksek eğitim Ukrayna’da; üniversitelerde, akademilerde, enstitülerde, teknik okullarda, yüksekokullarda ve konservatuarlarda sunulmaktadır. Ukrayna Yüksek Eğitim Kanunu; yüksek eğitim kurumları için dört akreditasyon seviyesi tanımlar:

  • Birinci akreditasyon; Genç uzman yeterliliği
  • İkinci akreditasyon; Genç uzman ve/veya Lisans
  • Üçüncü akreditasyon; Lisans, Uzman ve Master
  • Dördüncü akreditasyon; Genç uzman, Lisans, Uzman ve Master yeterliliği verir. Bazıları doktora da sunabilmektedir.

Ukrayna’da günümüzde 350’den fazla devlet yönetiminde yüksek eğitim kurumu bulunmaktadır.

Kaliteli Eğitimi

Devlet ve özel kurumların akredistasyonu; Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın denetimindeki Devlet Eğitim Birimi olan Eğitim kalitesi soruları üzerine Eğitimsel ve Yönetimsel Merkez tarafından düzenlenir. Özel kurumlar da dahil olmak üzere, tüm yüksek eğitim kurumları, zorunlu bir değerlendirme sürecine tabi tutulurlar. Akreditasyon prosedürü 5 yılda bir Ukrayna’da HeIler tarafından yürütülür.

Düzenleyici Yapı

Yüksek eğitim kurumları, üniversite yöneticilerinden oluşan Akademik Konsey tarafından yönetilirken, bağımsız kurumlar Rektör tarafından yönetilir. Özel kurumlardaysa denetim; kurumun sahiplerinin sorumluluğundadır.

Ukrayna’da eğitimin resmi dili Ukraynacadır. Yabancı öğrenciler için bazı üniversitelerde Rusça ve İngilizce de eğitim verilmektedir. Akademik yıl Eylül – Haziran ayları arasıdır.