Üniversite yaşam maliyetlerine göre ülkeler

Üniversite yaşam maliyetlerine göre ülkeler; Ukrayna, Slovenya, İtalya, Almanya, Avusturya, Macaristan, Polonya, Litvanya. Türkiye’de bulunan eğitim sistemi; çoğu zaman öğrencilerin hayalini kurduğu bölümde okumaya, yeteneklerini anlama, ilgi alanlarını belirleme konusunda çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Sadece puanımız bu bölüme, bu üniversiteye yettiği için, hiç aklımızda bulunmayan bölümlerde eğitim almak durumunda kalabiliyor; eğer okumak istediğimiz bölümde eğitim almakta ısrarcı olursak özel üniversitelerde yüksek maliyetlere boyun eğmek durumunda kalabiliyoruz.

Üniversite yaşam maliyetlerine göre ülkeler yazımız, öğrencilerin farkında olmadığı veya yeterince bilgiye sahip olmadığı maliyetler konusunda bilgi vermek ve yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Öncelikle ülkelerin birçoğunda sınava girip, bölüm kazanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu ülkeleri; Polonya, Macaristan, Ukrayna ve Litvanya şeklinde sıralayabiliriz. Slovenya ve İtalya ise öğrencilerden sınava girip sadece baraj puanı aşmalarını yeterli görmektedir. Almanya ve Avusturya ise öğrencilerden sınava girmelerini ve Almanya – Avusturya’da hangi bölümde eğitim almak istiyorsa o bölümü Türkiye’de kazanmalarını şart koşmaktadır.

En uygun maliyetler dediğimizde; akla ilk gelen ülke Ukrayna’dır. Ukrayna’da bir öğrencinin aylık yaşam masrafı ortalama 325 USD kadardır. Senelik eğitim masrafı, konaklaması, sosyal yaşam giderleri ve beslenmesi ile ortalama olarak ücret yıllık 5,000 USD kadar olmaktadır. Ukrayna’dan sonra öğrencilere en uygun yaşam maliyetlerini Litvanya sunmaktadır diyebiliriz. Öğrenci Yurdu nda kalan bir öğrencinin aylık masraf ortalaması 300 – 350 Eur kadardır. Senelik yaşam masrafları, konaklaması, okul maliyetleri ile ortalama masrafı 5 – 6,000 Eur civarındadır. Slovenya ise Ukrayna ve Litvanya’dan sonra en uygun yaşam maliyetlerini sunan 3’üncü ülkedir. Bir öğrenci için ortalama senelik masraflar 6 – 7,000 Euro olarak hesaplanabilmektedir. Bu maliyet listesine göre sıralamayı 7,500 – 8,000 Eur ile Polonya, 8,500 Eur ile Macaristan, 7,750 Eur ile Almanya ve son olarak da 9,000 Eur ile Avusturya izlemektedir.

Her ne kadar maliyetler Eur cinsinden olsa da, kaliteli bir eğitim, Mavi Diploma, Avrupa içinde serbest dolaşım hakkı ve Türkiye’de özel üniversite maliyetleri düşünüldüğünde çok daha mantıklı ve uygundur.