yok-denklik-taninma

Yurtdışında eğitim almaya karar vermiş olan öğrencinin ilk aklına gelen sorulardan biri YÖK denkliğinin olup olmamasıdır. Denklik konusuna geçmeden önce iki birbirine karıştırılan konu olan YÖK denkliği ve YÖK tarafından üniversitenin tanınması gibi konuları detaylı olarak anlatarak başlamak daha doğru olacaktır.

YÖK tarafından Tanınma

YÖK tarafından üniversitelerin tanınması üniversite ile ilgili bir konudur. Yurtdışında eğitim almak için gideceğiniz üniversitenin kadrosu, fiziki yapısı, ülke, eğitim uygulamaları gibi özellikleri incelenerek eğitim kurumunun üniversite vasfı taşıyıp taşımadığına dair karar verilir.

Bu nedenle denklik başvurusu yaparken öncelikle üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması gereklidir. Bu alanda Devlet Üniversiteleri ve köklü bir geçmişi olan özel üniversitelerin bir çoğu YÖK tarafından tanınmaktadır.

Okumak istediğiniz üniversitenin tanınıp tanınmadığını öğrenmek için YÖK’e dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçede yer alacak bilgiler; adınız-soyadınız-telefon numaranız, adresiniz, bilgi almak istediğiniz üniversitenin Türkçe, İngilizce ve gerçek adı, ülke, şehir, okumak istediğiniz bölümün adı, eğitim alacağınız düzey/lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora) mutlaka belirtmelisiniz.

Dilekçenizi hazırladıktan sonra YÖK Denklik birimine posta veya kargo ile gönderdikten sonra 15 gün içinde belirttiğiniz adrese cevabınız gönderilir.  YÖK denklik iletişim kanallarını da sizler için aşağıya bırakıyoruz.

Telefon: 444 8 965 ( 444 8 YÖK)

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı- 06539 Bilkent- Ankara

E-posta: denklik@yok.gov.tr

YÖK Denklik

Denklik tanınmadan farklı bir konudur. Almış olduğunuz eğitimin içeriği ile alakalıdır. Eğitim sürecinizde aldığınız derslerin ve içeriklerin Türkiye’deki aynı bölümle zorunlu dersleri ve yoğunlukları bakımından uyumlu olması gerekir. Bu uyum varsa ile diploma’nıza denklik verilmektedir. Bu uyumun eksik olması durumunda ise eksik görülen dersler Türkiye’de bir üniversite almanız ve denklik sınavına girmeniz gerekmektedir. Bu sınavda alacağınız 50 puan sonucunda denkliğin izi alabilirsiniz.

Hukuk eğitimi almış olmanızı far edelim; YÖK tarafından tanınmış bir üniversitede Hukuk eğitimi aldınız ve mezuniyet sonra Ülkeye döndükten sonra eksik derslerini tamamlamanız gerekmektedir. Misal verecek olursak Ukrayna’da aldığınız hukuk ülkemizin mevzuatından oldukça ayrıdır.

YÖK ortak dersler dışında kalan 15 veya daha fazla dersi Türkiye’deki bir üniversitede vermenizi ister. Bu durum 3 yıl kadar bir zaman kaybınıza neden olacaktır. YÖk tarafından tanınmış bir üniversitede mühendislik okumanız durumunda ise işler daha farklıdır ve en fazla burada bir sınava girmeniz gerekecektir.

Avrupa Birliği sürecinde yapılan Bologna anlaşması ile büyük gelişmeler yaşanmış YÖK bu anlaşma bakımında daha olumlu olarak ilerlemeler göstermiştir. Denklik ve tanınma konusunda bir sorun kalmamıştır.

Rusya ve Ukrayna özellikle diplomaların tanınması ve denklik konuları açısında  hiç bir engel kalmamış ve öğrenciler bu durumu daha kolay şekilde halleder pozisyona gelmiştir.

Yurtdışında Okuduktan sonra Denkliği Önemsemeyenler

Yurtdışında üniversite eğitimi aldıktan sonra özel sektörde yada yurtdışında mesleğini icra edecekler için Lise diplomanız ile bizlere gelmeniz yeterlidir. Bilgisayar, işletme,sinema gibi alanlarda eğitim almış olanlar genellikle özel sektörde çalışacaklar için işverenler denklik konusuna çok önem vermediklerinden böyle bir sorun ile de karşılaşılmamaktadır. Özel sektör denkliğe değil alanında öğrencinin kendini nasıl geliştirdiğine dikkat eder.

Yurtdışında eğitim alacağınız zaman Academic Ranking of World Üniversities, OS World University Rankings, Times Higher Education gibi kurumlarca yapılan üniversite sıralamalarında ilk 1.000 üniversite içerisine girebilmiş okullarda eğitim alarak mezun olduktan sonra Denklik başvurusu yapabilirsiniz.

İlk 1.000’in dışında yer alan bir üniversiteden eğitim alacak için YÖK tarafından tanınmış bir üniversitede okuyacağınız bölüme göre denklik koşullarını yerine getirmeniz gerekecektir. Bazı bölümlerin denklik ön koşullarını sizler için hazırladık;

Tıp okuyacaklar için denklik ön koşulu:  Yurtdışında tıp okumak için ÖSYM tarafından Yapılan YYKS sınavına girmiş ve Tıp alanındaki sırlamada ilk elli bin kişi içinde yer almanız gerekiyor.

Hukuk okuyacaklar için denklik ön koşulu:  Yurtdşında hukuk okumak istiyorsanız 1.sınıfa başlayacağınız sene YKS sınavına girmiş ve ilk 190 bin içinde yer almanız gerekiyor.

Mimarlık okuyacaklar için denklik ön koşulu: Yurtdışında Mimarlık okumak istiyorsanız ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavına girmiş ve sıralamada 250 binin içinde yer almanız gerekmektedir.

Mühendislik okuyacaklar için denklik ön koşulu:  Yurtdışında mühendisilik okumak için YKS sınavına girmiş ve ilk 300 bin kişi içinde yer almanız gerekiyor.

Diğer Bölümlerde okuyacaklar için denklik ön koşulu: Yurtdışında yukarıda yer alan bölümler dışında başka bir bölüm okumak isteyenler için ön koşul YKS sınavına girmiş olmak ve Türkiye’deki yüksek öğretim programlarına yerleşen en son öğrencinin aldığı puanı almanız gerekmektedir. Türkiye’de bir okulda okuyabilecek bir puan aldıysanız yurtdışında da okuyabileceksiniz.

ÖSYS kılavuzunda yer almayan bir bölümde okumak istiyorsanız denklik ön koşulu olarak ön lisans programları için herhangi bir puan türünde 140 lisans için 180 puan almanız gerekiyor.

Bologna Anlaşması ve Süreci Nedir?

Bologna anlaşması ve süreci 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Uluslararası kuruluş ve Türkiye’ninde dahil olduğu tam 47 ülke tarafından oluşturulmuş olağan dışı bir süreçtir.

Bu sürecin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içinde ülke vatandaşları eğitim almak için Avrupa’ya kolayca gidebilecektir.

Bu süreçte önemli olan konu ise ülkelerin kendilerine özgü farklılıkları korunarak uyumlu hale getirilmesidir. Bu şekilde bir ülkede veya sistemden diğerine geçiş kolaylaşacaktır.

Bu içeriğimiz deki bilgiler genel bilgilerdir güncel ve daha detaylı bilgiler için YÖK’ün denklik biriminden mutlaka bilgi almalısınız.