Wroclaw Üniversitesi 1702’de kurulmuş olup 300 yılı aşkın tecrübe ve tarihe sahip olan Polonya’nın ve Avrupa’nın önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Habsburg hanedanı üyeleri tarafından kurulmuş okul Alman ekolüne sahiptir. 1800’lü yıllarda Hukuk, Tıp, Felsefe, Teoloji ve İlahiyat alanlarında fakülteri olan Wroclaw Üniversitesi’ne 2. Dünya Savaşı’ından sonra yönetim, sanat, doğal bilimler, ziraat, veterinerlik, tıp, matematik, fizik ve kimya fakülteleride eklenmiştir. Günümüze gelene kadar kurulan fakültelerin bazıları farklı üniversitelerin bünyesine katıldılar.

Nobel ödülü almış 9 mezuna sahip Wroclaw Üniversitesi bilimsel araştırmalar üzerine odaklanmaktadır. Üniversite’nin bünyesindeki eğitimciler uluslararası çalışmalarda yer almakta ve diğer öğretim kurumlarıyla ortak çalışmalarda yer almaktadır. Üniversitenin uluslararası başarısı sonucunda devletinde ını alarak verilen destekleri %80 artırmıştır.

Avrupa’da birçok ülkede olduğu gibi, Polonya’da da ulusal kalite değerlendirme sistemi, eğitimin kalitesini artırmak için, ulusal stratejinin bir parçası haline gelmiştir. Her dört yılda bir Polonya Milli Eğitim Bakanlığı tüm Polonya üniversitelerine ait fakülteleri değerlendirmeye almaktadır. 2013’te Wroclaw Üniversitesi’ne ait 10 fakülteden 9’u en yüksek kalite standartlarında, biri de ikinci derece yüksek kalite’de değerlendirilmiştir.

Wroclaw Üniversite’si, 10 fakültedeki 40.000 öğrencisi ve 1300 doktora öğrencisi ile bölgedeki en büyük üniversitedir. Her yıl 9000 öğrenci mezun etmektedir.

Wroclaw Üniversitesi lisans , yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim vermektedir.Tüm fakültelerde en azından İngilizce olarak 1 yüksek lisans programı sunar. Wroclaw Üniversitesinin tüm dünyadan yüksek öğretim kurumları ile Erasmus, ISEP, CEEPUS ve Fullbright başta olmak üzere birçok farklı değişim programları anlaşmaları vardır. Değişim öğrencileri genellikle 1 ya da 2 dönem Wroclaw’da misafir olduktan sonra bazıları geri dönerek eğitimlerine Wroclaw’da devam ederler.

Wroclaw Üniversitesi Bölümleri ve Ücretleri

Program AdıSüreBaşlangıçÜcret (Yıl)
İngilizce Hazırlık  € 3.300
Lehçe Hazırlık  € 2.500
İngilizce Lisans Programları
İşletme ve Yönetim
Business and Administration
3 yıl1 Ekim€ 3.000
Siyaset Bilimi (Karşılaştırmalı Siyaset)
Political Science (Comparative Politics)
3 yıl1 Ekim € 3.000
Uluslararası İlişkiler (Küresel Çalışmalar)
International Relations (Global Studies)
3 yıl1 Ekim€ 3.000
Classics and European Identity3 yıl1 Ekim€ 3.000
Biyoteknoloji – Biotechnology3 yıl1 Ekim€ 3.000
Avrupa Kültürü – European Cultures3 yıl1 Ekim€ 3.000
Kimya – Chemistry3 yıl1 Ekim€ 3.000
İngiliz Filolojisi – English Philology3 yıl1 Ekim€ 3.000
Antik (Uygarlıklar/Çağlar) ve Arkeoloji
Antiquity and Archaeology
3 yıl1 Ekim€ 3.000
İngilizce Master Programları
Yönetim Ekonomisi – Managerial Economics2 yıl1 Ekim € 3.000
Kimya – Chemistry2 yıl1 Ekim€ 3.000
Uluslararası İlişkiler(Küresel Çalışmalar)
International Relations(Global Studies)
2 yıl1 Ekim€ 3.000
Siyaset Bilimi – Political Science2 yıl1 Ekim€ 3.000
Avrupa Çalışmaları – European Studies2 yıl1 Ekim € 3.000
Gazetecilik ve Sosyal İletişim – Journalism and Social Communication2 yıl1 Ekim€ 3.000
Turizm – Tourism2 yıl1 Ekim€ 3.000
Uluslararası Örgütlerde Yönetim
Administration in International Organizations
2 yıl1 Ekim€ 3.000
Sosyoloji – Kültürlerarası Arabuluculuk
Sociology – Intercultural Mediation
2 yıl1 Ekim€ 3.000
Kültürel İletişim –Cultural Communication2 yıl1 Ekim€ 3.000
İngiliz Filolojisi – English Philology2 yıl1 Ekim€ 3.000
Görüntü İletişim (Reklam, Halkla İlişkiler, Marka)
Image Communication (Advertising, Public Relations, Branding)
2 yıl1 Ekim€ 3.000
Deneysel ve Kuramsal Dilbilim
Empirical and Theoretical Linguistics (ETHEL)
2 yıl1 Ekim€ 3.000
Uluslararası ve Avrupa Hukuku – LLM International & European Law2 yıl1 Ekim€ 3.000
İngilizce Doktora Programları
Tüm doktora programları4 yıl1 Ekim€ 4.000

Polonya’da Üniversite detaylı bilgi 


Polonya Üniversiteleri için tıklayın